Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/42/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pustelnickiej 28 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina):
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Agata Ziemska (22) 27-73-027


Termin składania ofert

Termin składania ofert: 07.06.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 07.06.2018 r. o godz. 12:00


Warszawa, dnia 24.05.2018 r.

do pobrania:SIWZ.pdf (549 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (347 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (480 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok.pdf (400 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (314 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - OPZ.pdf (235 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.pdf (298 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.pdf (710 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (271 kB)
Załącznik nr 2 -3 do umowy.pdf (179 kB)
Załącznik nr 5 do umowy.pdf (412 kB)
Rzut I Piętra z.w..pdf (50 kB)
Rzut II Piętra z.w..pdf (49 kB)
Rzut Parteru z.w..pdf (49 kB)
Rzut Piwnic z.w..pdf (46 kB)
Ogłoszenie.pdf (276 kB)


Warszawa, dnia 7.06.2018 r

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (35 kB)


Warszawa dnia 13.06.2018 r

Informacja o unieważnieniu postępowania:
Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf (35 kB)