Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/47/20
Temat: Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielokogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2020-10-23 godz. 09:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2020-10-23 godz. 13:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składanie ofert: do 23.10.2020 r. do godz. 9:00
Otwarcie ofert: 23.10.2020 r. godz. 13:00


Warszawa dn. 15.10.2020 r.
Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie.pdf (515 kB)
SIWZ.pdf (714 kB)
Załącznik 1 - formularz oferty.pdf (932 kB)
Załącznik 2 - przesłanki wykluczenia.pdf (511 kB)
Załącznik 3 - spełnienie warunków.pdf (484 kB)
Załącznik 4 - oświadczenia do siwz.pdf (403 kB)
Załącznik 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (573 kB)
Załącznik 6 - wykaz osób.pdf (380 kB)
Załącznik 7 - wykaz usług.pdf (387 kB)
Załącznik 8 - wykaz sprzętu.pdf (498 kB)
Załącznik 9 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (300 kB)
Załącznik 10- Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (783 kB)
Załącznik 11 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik 12 - wzór umowy.pdf (306 kB)
Załącznik nr 13 - Uchwała nr LXI.1632.2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.02.2018.pdf (167 kB)Warszawa, dnia 23.10.2020 r.

Informacja z otwarci ofert:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (31 kB)
Warszawa dn. 28.10.2020 r.
Informacja o uniewaznieniu
dokument do pobrania: Informacja o unieważnieniu.pdf (30 kB)