Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/51/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wewnętrznej oraz terenów przyległych w rejonie budynków Budrysów 9, 11/13, 11A; Ostrobramska 118, 118A, 120 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina):
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Termin składania ofert do: 23.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 r. o godz. 11:00Warszawa dn. 06.07.2018 r.

do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (375 kB)
SIWZ.pdf (591 kB)
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf (477 kB)
Załącznik nr 2 - Wykaz doswiadczenia zawodowego.pdf (318 kB)
Załącznik nr 3 - Przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik nr 4 spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik nr 5 - oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik nr 6 - wykaz osób.pdf (385 kB)
Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (210 kB)
Załącznik nr 8 - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (714 kB)
załącznik nr 10 - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 11 -wzór umowy.pdf (277 kB)
Załączniki do umowy.pdf (408 kB)
Warszawa dn. 23.07.2018

do pobrania:
Informacja z otwarcia ofert: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (34 kB)


Warszawa dn. 03.08.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania
Do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (34 kB)