Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/52/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Komorskiej 50 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-07-10 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
Termin składania ofert do: 28.06.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.06.2018 r. o godz. 11:00
Warszawa dnia 19.06.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (278 kB)
SIWZ.pdf (559 kB)
Zalącznik nr 10 do siwz - wzór umowy.pdf (272 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.docx.pdf (346 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.docx.pdf (506 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.docx.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok..docx.pdf (401 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (1017 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.docx.pdf (298 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.docx.pdf (699 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 2 i 3 - do umowy.pdf (46 kB)
Załącznik nr 5 do umowy.pdf (412 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (233 kB)

Warszawa, dnia 28.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (26 kB)Warszawa, dnia 10.07.2018 r.

Informacja o wyborze oferty.pdf (34 kB)