Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/53/18
Temat: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w Warszawie”
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-07-27 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
Termin składania ofert do: 09.07.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 09.07.2018 r. o godz. 12:00


NOWE TERMINY:
Termin składania ofert do: 10.07.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 10.07.2018 r. o godz. 12:00


Warszawa, dnia 21.06.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (301 kB)
SIWZ.pdf (1024 kB)
Załacznik nr 1 do siwz- formularz oferty.pdf (146 kB)
Załącznik 2 do siwz - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 do siwz - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do siwz - oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik 6 do siwz - wykaz osób.pdf (436 kB)
Załącznik 8 do siwz - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (374 kB)
Załącznik 9 do siwz - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (849 kB)
Załącznik 10 do siwz - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 11 do siwz - Wykaz doświadczenie zawodowego.pdf (337 kB)
Załącznik nr 5 do siwz - wykaz usług.pdf (417 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (282 kB)
Załącznik nr 7 do siwz - TOM IV - Instalacja elektryczna.zip (7805 kB)
Załącznik nr 7 do siwz -TOM I - Architektura.zip (26169 kB)
Załącznik nr 7 do siwz -TOM II - Konstrukcja.zip (9511 kB)
Załącznik nr 7 do siwz -TOM III - Instalacja sanitarne.zip (12163 kB)
Załącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy .pdf (277 kB)
Załączniki do umowy.pdf (887 kB)


WARSZAWA, dnia 27.06.2018 r.Odpowiedź na pytania do SIWZ:

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (179 kB)
Decyzja o pozwoleniu na budowę dla budynku Rybna 24.pdf (197 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (25 kB)


Warszawa, dnia 10.07.2018 r

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (40 kB)Warszawa, dnia 27.07.2018 r.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (50 kB)