Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/Rb/54/18
Temat: wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 24 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina):
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Termin składania ofert do: 10.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 10.07.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 22.06.2018 r.do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (522 kB)
SIWZ .pdf (642 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (473 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (419 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (466 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (206 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (298 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich .pdf (1074 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (479 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (503 kB)
Załączniki do umowy.pdf (197 kB)
Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ - projekty wykonawcze, przedmiary, STWIOR.zip (55648 kB)
Załączniki nr 12 do SIWZ - oświadczenia Wykonawcy.pdf (402 kB)

Warszawa dn. 03.07.2018 r.

Odpowiedzi
do pobrania: Odpowiedzi wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (27 kB)Warszawa dn. 04.07.2018
Odpowiedzi
do pobrania: Odpowiedz na pytanie dla Wszystkich uczestników postępowania.pdf (27 kB)


Warszawa dn. 10.07.2018 r.
Informacja z otwarcia ofert

do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (27 kB)Warszawa dn. 01.08.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)Warszawa dn. 07.09.2018 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania
do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (26 kB)