Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/55/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Pustelnickiej 28 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-07-10 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024

TERMINY:
Termin składania ofert do: 03.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.07.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa dnia 25.06.2018 r.


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (417 kB)
SIWZ.pdf (568 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (274 kB)

Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (347 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (506 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok.pdf (402 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (959 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - OPZ.pdf (275 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.pdf (297 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.pdf (700 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.pdf (476 kB)

Załącznik nr 5 do umowy.pdf (412 kB)
Załączniki nr 2-3 do umowy.pdf (179 kB)

Warszawa dnia 3.07.2018 r.
Informacja z otwarcia
do pobrania:
55.zbiorcze zestawienie ofert.pdf (29 kB)

Warszawa 10.07.2018 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (34 kB)