Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/57/18.
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowych budowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wawerskiej, budowy i wymiany przyłączy wod-kan, wymiany kanalizacji podposadzkowej oraz zagospodarowania wód deszczowych z dachu w ramach modernizacji budynków przy ul. Grochowskiej 354, Rybnej 8, Rybnej 10, Rybnej 24, Rybnej 28 oraz Wawerskiej 19 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-08-17 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Termin składania ofert do: 23.07.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 23.07.2018 r. o godz. 12:00Warszawa dn. 13.07.2018 r.

do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (408 kB)
SIWZ wypełniony.pdf (594 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (405 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (482 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz usług.pdf (376 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (400 kB)
Załacznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (227 kB)
Załacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Warunki techniczne.zip (5752 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich - do uzgodnienia.pdf (716 kB)
załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załączniki do umowy.pdf (412 kB)

Warszawa dn. 23.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (29 kB)


Warszawa dn. 17.08.2018 r
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (38 kB)