Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/61/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kobielska 24 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-08-16 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028Terminy:
Termin składania ofert: 24.07.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 24.07.2018 r. o godz. 12:00

Terminy:
Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 26.07.2018 r. o godz. 12:00

Warszawa dnia 13.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (621 kB)
SIWZ.pdf (560 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (347 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (480 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok.pdf (401 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (1017 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.pdf (297 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.pdf (700 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (269 kB)
Orientacja i rzuty.pdf (849 kB)
Rozwinięcie CO.dwg (132 kB)
Rozwinięcie kanalizacji.dwg (214 kB)
Rozwinięcie wody.dwg (106 kB)
Rzuty instalacje.dwg (253 kB)
S-1.pdf (1415 kB)
S-2.pdf (1354 kB)
S-3.pdf (1359 kB)
S-4.pdf (1362 kB)
S-5.pdf (1409 kB)
S-6.pdf (1335 kB)
S-7.pdf (1556 kB)
Wyniki CO.pdf (23 kB)
Wyniki-WODA.pdf (22 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (272 kB)
Załączniki nr 2 i nr 3 do umowy.pdf (178 kB)
Załącznik nr 5 do umowy.pdf (412 kB)Warszawa dnia 19.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedź na pytanie - wszyscy uczestnicy postępowania.pdf (32 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (31 kB)Warszawa dnia 26.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (32 kB)Warszawa dnia 16.08.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (40 kB)