Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/62/18
Temat: Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisu.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-08-10 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024

TERMINY:
Termin składania ofert do: 24.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 24.07.2018 r. o godz. 11:00


Termin składania ofert do: 26.07.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.07.2018 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert do: 2.08.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 2.08.2018 r. o godz. 11:00Warszawa, dnia 13.07.2018 r.


do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (447 kB)

SIWZ.pdf (626 kB)

Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (409 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (480 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok.pdf (401 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz usług.pdf (297 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - OPZ.pdf (791 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.pdf (298 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.pdf (790 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.pdf (476 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (480 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - doświadczenie wykonawcy.pdf (300 kB)
Załącznik 12 do SIWZ - doświadczenie migracja Xpertis.pdf (295 kB)

Potwierdzenie wykonania usług - protokół miesięczny - Załącznik nr.3 do umowy.pdf (192 kB)
Protokół odbioru - Załącznik nr. 4 do umowy.pdf (201 kB)


Warszawa, dnia 17.07.2018 r.

do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (33 kB)


Warszawa, dnia 25.07.2018 r.


do pobrania:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25-07-2018.pdf (33 kB)
opowiedz na pytania do wszyscy.pdf (562 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - OPZ po zmianach.pdf (880 kB)

Warszawa dnia 2.08.2018 r.
Informacja z otwarcia
do pobrania:

62.zbiorcze zestawienie ofert.pdf (29 kB)


Warszawa dn. 10.08.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


do pobrania:

62.Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (43 kB)