Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony

Nr postępowania: ZP/PN/U/65/17.
Temat: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynków przy ul. Karczewskiej 31 i 33 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


Składanie ofert:
03.11.2017 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert:
03.11.2017 r. godz. 11:00


Formularz -JEDZ (wersja edytowalna).doc (184 kB)
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (173 kB)
Ogloszenie.pdf (347 kB)
SIWZ.pdf (588 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (329 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (568 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Rzuty projektu wymiany inst. gazu z 1997 r -Karczewska 33.pdf (14406 kB)
Załączniki do SIWZ - (nr 1, 3, 4 i 5).pdf (200 kB)

Zamiana terminów:

Składanie ofert:
20.11.2017 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert:
20.11.2017 r. godz. 11:00

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.pdf (24 kB)
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (47 kB)Składanie ofert:
22.11.2017 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert:
22.11.2017 r. godz. 11:00


Odpowiedź na pytania oraz zmiana SIWZ i terminu skł. i otwarcia ofert.pdf (127 kB)
Ogloszenie o zmianie ogloszenia (II).pdf (256 kB)
Załącznik 1 - Formularz oferty zamienny - po zmianach siwz..pdf (392 kB)
ZAMIENNY Opis przedmiotu zamówienia (Zał. nr 2 do SIWZ).pdf (404 kB)
Warszawa, dnia 22.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (33 kB)
Warszawa dn. 28.11.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (27 kB)