Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/68/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia drogi wewnętrznej oraz terenów przyległych w rejonie budynków Budrysów 9, 11/13, 11A; Ostrobramska 118, 118A, 120 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-09-11 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

TERMINY:
Termin składania ofert do: 27.08.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.08.2018 r. o godz. 11:00
Warszawa dnia 10.08.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (377 kB)
SIWZ .pdf (591 kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa.pdf (477 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz doswiadczenie zawodowe.pdf (318 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik nr 4 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (480 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenia do siwz-decyzja o usunięciu.pdf (401 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (385 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (301 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (714 kB)
załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (475 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (277 kB)
Załączniki do umowy.pdf (408 kB)Warszawa dnia 27.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (33 kB)Warszawa dn. 11.09.2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (36 kB)