Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/70/18.
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Modrzewiowa 7 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-09-13 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-09 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:

Termin składania ofert: do 12.09.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.09.2018 r. o godz. 11:00NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: do 13.09.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.09.2018 r. o godz. 11:00

Warszawa, dnia 04.09.2018 r:

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (300 kB)
SIWZ.pdf (573 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.docx.pdf (351 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.docx.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.docx.pdf (481 kB)
Załącznik 4 do SIWZ- wykaz usług.pdf (390 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.docx.pdf (1021 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - OPZ.pdf (335 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.docx.pdf (297 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.docx.pdf (705 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.docx.pdf (476 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok..docx.pdf (400 kB)
Załącznik 13 do SIWZ - Kalkulacja ceny.pdf (350 kB)
Załącznik nr 12 - Wykaz Doswiadczenie zawodowe projektanta..pdf (301 kB)
Załącznik nr 5 do umowy.pdf (412 kB)
Załącznik nr 6 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (332 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (282 kB)
Załączniki nr 2 i nr 3 do umowy.pdf (178 kB)


Warszawa, dnia 06.09.2018 r

Odpowiedź na pytania do SIWZ:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (27 kB)
Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (30 kB)Warszawa, dnia 13.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:
Do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (41 kB)


Warszawa dnia 09.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (47 kB)