Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/75/18
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Kawczej 29 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-09-18 godz. 11:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Adam Pokora (22) 27-73-024


TERMINY
Termin składania ofert: do 17.09.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 17.09.2018 r. o godz. 12:00

NOWE TERMINY
Termin składania ofert: do 18.09.2018 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 18.09.2018 r. o godz. 12:00

Warszawa, dnia 7.09.2018 r

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (435 kB)

SIWZ.pdf (410 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (350 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (507 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (482 kB)
Załącznik 4 do SIWZ- wykaz usług.pdf (389 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (963 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - OPZ.pdf (327 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - wzór informacji o przynależ.braku do grupy kapitałowej.pdf (297 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - wzór pis.zobowiązania pod.trzecich.pdf (700 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - wzór oświadczenia MŚP.pdf (476 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - wzór umowy.pdf (284 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - o braku orzeczenia i o ośw. o niezaleganiu z opł. pod. i opłat lok.pdf (401 kB)
Załącznik 12 do SIWZ- wykaz doswiadczenie zawodowe projektanta.pdf (304 kB)
Załącznik 13 do SIWZ - kalkulacja ceny.pdf (348 kB)

Załączniki nr 2 i nr 3 do umowy.pdf (178 kB)
Załącznik nr 5 do umowy.pdf (412 kB)

Kawcza 29 rzuty piwnic, parteru, piętra i poddasza.pdf (205 kB)

Warszawa, dnia 13.09.2018 r

Dokumenty do pobrania:
Odpowiedz na pytania (do wszystkich).pdf (30 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (33 kB)


Warszawa dnia 18.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.pdf (35 kB)


Warszawa dnia 26.10.2018 r.

75. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (45 kB)