Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/76/17
Temat: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-01-02 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
składanie ofert: do 27.11.2017 r. godz. 10:00
otwarcie ofert: 27.11.2017 r. godz. 11:00
NOWE TERMINY:
składanie ofert: do 29.11.2017 r. godz. 10:00
otwarcie ofert: 29.11.2017 r. godz. 11:00
Warszawa, dn. 16.11.2017 r.

dokumenty do pobrania:

Ogloszenie.pdf (487 kB)
SIWZ.pdf (712 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (333 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna z 2008 r..pdf (606 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Ekspertyza techniczna z 2008 r..pdf (1054 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt_budowlany z 2009 r.pdf (25692 kB)
Załącznik nr 11 do siwz - Wzór umowy .pdf (632 kB)
Załączniki do SIWZ - 1,1a,1b,2,3,4,5,8,9,10.pdf (494 kB)
Warszawa, dnia 22.11.2017 r

Informacja o zmianie siwz i terminu składania i otwarcia ofert.pdf (79 kB)
Zmieniony (nowy) Załącznik nr 1a do siwz (Klakulacja ceny).pdf (46 kB)
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (33 kB)

Warszawa dn. 29.11.2017 r. Informacja z otwarcia ofert :

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (73 kB)


Warszawa dnia 02.01.2018 r

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (49 kB)