Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/80/17
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Międzynarodowej 52/54 A w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-03-05 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026TERMINY:
Składanie ofert do 19.01.2018 r. godz. 10:00
otwarcie ofert 19.01.2018 r. godz 11:00

TERMINY:
Składanie ofert do 25.01.2018 r. godz. 10:00
otwarcie ofert 25.01.2018 r. godz 11:00
Warszawa dn. 19.12.2017 r.
Do pobrania:
JEDZ - (w wersji edytowalnej).docx (47 kB)
JEDZ.pdf (725 kB)
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (190 kB)
SIWZ .pdf (619 kB)
Załacznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia .pdf (311 kB)
załacznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf (441 kB)
Załaczniki nr 1 - 5 do SIWZ.pdf (233 kB)
espd-request.zip (86 kB)

Warszawa dn. 09.01.2018 r.

Do pobrania:
Odpowiedzi na pytania, Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, zamiana załącznika nr 2 do SIWZ - Przedmiot zamówienia.

Załacznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia NOWY.pdf (312 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (109 kB)
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (52 kB)
Odpowiedzi na pytania, Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf (60 kB)


Warszawa, dn. 25.01.2018 r
Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert.pdf (41 kB)


Warszawa dnia 05.03.2018 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (49 kB)