Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/81/17
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego przy ul. Siennickiej 34 i ul. Paca 43 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-03-12 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026


TERMINY:
Składanie ofert do 23.01.2017 r. godz. 10:00
otwarcie ofert 23.01.2017 r. godz 11:00

Warszawa dn. 20.12.2017 r.
Do pobrania:
JEDZ - (w wersji edytowalnej).docx (47 kB)
JEDZ.pdf (713 kB)
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (178 kB)
SIWZ.pdf (618 kB)
Załączniki nr 1- 5 do SIWZ.pdf (235 kB)
Załacznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (166 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf (370 kB)
Załaczniki do umowy.pdf (52 kB)
espd-request.zip (87 kB)

Warszawa, dnia 23.01.2018 r
Informacja z otwarcia ofert.pdf (38 kB)
Informacja z otwarcia ofert..pdf (40 kB)


Warszawa, dnia 12.03.2018 r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (48 kB)