Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/81/19
Temat: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 297 w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-09-26 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 26.09.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert: dnia 26.09.2019 r. godz. 11:00


Warszawa dn. 17.09.2019 r.

Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3211 kB)
SIWZ.pdf (663 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - formularz oferty.pdf (457 kB)
Załącznik 1a do SIWZ - Wykaz doswiadczenie zawodowe.pdf (329 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - przesłanki wykluczenia.pdf (586 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - spełnienie warunków.pdf (560 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (402 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - wykaz usług.pdf (396 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - wykaz osób.pdf (436 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - dokumentacja, STWiOR, przedmiary.zip (61206 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - OPZ.pdf (259 kB)
Załącznik 8 do SIWZ- Informacja dot listy kapitalowej.pdf (356 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (790 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (479 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ - wzór umowy.pdf (298 kB)
Załączniki do umowy.pdf (87 kB)
Warszawa dn. 20.09.2019 r. Odpowiedź na pytania do SIWZ:Odpowiedź na pytania od SIWZ (do wszystkich uczestków postępowania).pdf (36 kB)

Załacznik do SIWZ nr 1,1a,2,3,4,5,6,8,9,10 - wersja edytowalna.zip (153 kB)


Warszawa dn. 26.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf (85 kB)


Warszawa dn. 15.10.2019 r.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (69 kB)