Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/82/17
Temat: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Zagospodarowanie podwórka usytuowanego w obrębie ulic Stanisława Augusta, Grochowskiej, Terespolskiej i Międzyborskiej w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina):
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-03-09 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026TERMINY:
Składanie ofert do 25.01.2018 r godz. 10:00
otwarcie ofert 25.01.2018 godz 11:00TERMINY:
Składanie ofert do 25.01.2018 r godz. 12:00
otwarcie ofert 25.01.2018 godz 13:00

NOWE TERMINY:
Składanie ofert do 08.02.2018 r godz. 10:00
otwarcie ofert 08.02.2018 r. godz. 11:00

Warszawa dn. 22.12.2017 r.
Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (186 kB)
SIWZ .pdf (813 kB)
JEDZ - (w wersji edytowalnej).docx (47 kB)
JEDZ.pdf (718 kB)
espd-request.zip (90 kB)
Załaczniki nr 1-5 do SIWZ.pdf (233 kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (169 kB)
Załacznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy.pdf (438 kB)
Załaczniki do umowy.pdf (55 kB)


Warszawa dn. 17.01.2018

Do pobrania:
Informacja o zmienie godzin składania i otwarcia ofert.pdf (23 kB)
Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia.pdf (82 kB)


Warszawa dn.23.01.2018 r.
Do pobrania:
Odpowiedź na pytanie do siwz i zmiana term. składania i otwarcia ofert.pdf (38 kB)
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (80 kB)


Warszawa dn. 08.02.2018 r.

Do pobrania:
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (39 kB)


Warszawa, dnia 09.03.2018 r

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (47 kB)