Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony rowne lub powyzej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/87/18.
Temat: Sprzątanie nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy (AN 6 i AN 7) stanowiących własność m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem toalet publicznych
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-15 godz. 10:00
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2019-01-11 godz. 12:39
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025TERMINY

Termin składania ofert: do 08.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.11.2018 r. o godz. 11:00


NOWE TERMINY

Termin składania ofert: do 09.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 09.11.2018 r. o godz. 11:00


NOWE TERMINY

Termin składania ofert: do 15.11.2018 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 15.11.2018 r. o godz. 11:00Warszawa, dnia 05.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

espd-request.zip (91 kB)
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (99 kB)
SIWZ.pdf (982 kB)
Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ - Oferty z kalkulacjami cen (część 1, 2, 3).zip (3408 kB)
Załącznik nr 3 do SIWZ - OPZ (część 1, 2, 3) Wykaz adresowy dla części (1, 2).zip (879 kB)
Załącznik nr 4a do SIWZ wykaz prac- część 1 i 2.pdf (482 kB)
Załącznik nr 4b do SIWZ - wykaz prac - część 3.pdf (480 kB)
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.pdf (610 kB)
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzędzi i urządzeń.pdf (846 kB)
Załącznik nr 7 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (297 kB)
Załącznik nr 8 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (1058 kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenia do siwz.pdf (401 kB)
Załącznik nr 11 do SIWZ -Wzór umowy (część 1,2,3).zip (2020 kB)

Warszawa, dnia 24.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedź na pytania do SIWZ.pdf (43 kB)
Nowy (zmieniony) formularz Oferty (część 1).pdf (1364 kB)
Nowy (zmieniony) formularz Oferty (część 2).pdf (1369 kB)
Nowy (zmieniony) formularz Oferty (część 3) - szalety..docx.pdf (1152 kB)
Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (72 kB)
Ogloszenie o zmianie ogloszenia (po publikacji).pdf (49 kB)


Warszawa, dnia 30.10.2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (72 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (po publikacji).pdf (30 kB)
Odpowiedzi na pytania do SIWZ.pdf (144 kB)
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 3 do SIWZ - OPZ (część 3) szalety- AN 5.pdf (75 kB)
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 3 do SIWZ-OPZ (część 3) szalety-AN 7.pdf (96 kB)
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 3 do SIWZ-OPZ (część 3) szalety-AN 6.pdf (100 kB)
Nowy (zmieniony) Załącznik nr 3 do SIWZ-OPZ (część 1)-AN 6.pdf (200 kB)


Warszawa, dnia 15.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert - część 1.pdf (51 kB)
Informacja z otwarcia ofert - część 2.pdf (59 kB)
Informacja z otwarcia ofert - część 3.pdf (36 kB)


Warszawa, dnia 19.12.2018 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3.


Informacja o unieważnieniu postępowania- w zakresie części 3.pdf (27 kB)


Warszawa, dnia 11.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (AN 6).pdf (57 kB)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (AN 7).pdf (58 kB)