Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/87/19
Temat: Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych skazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielokogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-10-15 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Aneta Kleinschmidt

Warszawa dnia 07.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (363 kB)
SIWZ.pdf (803 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf (739 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - Przesłanki wykluczenia.pdf (511 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - Spełnienie warunków.pdf (485 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenia do siwz.pdf (404 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (96 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (379 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Wykaz usług.pdf (387 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Wykaz sprzętu.pdf (497 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (300 kB)
Załącznik 10 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (783 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik 12 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (339 kB)
Załącznik 13 do SIWZ - Uchwała nr LXI.1632.2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.02.2018.pdf (162 kB)

Warszawa dnia 15.10.2019

zbiorcze zestawienie ofert.pdf (37 kB)


Warszawa dnia 18.10.2019


Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (41 kB)