Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne postepowania ustawowe przetarg nieograniczony ponizej progow unijnych

Nr postępowania: ZP/PN/U/94/19
Temat: Wynoszenie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych - rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych skazanych przez ZGN Praga - Południe m. st. Warszawy do miejsc składowania, wynoszenie odpadów komunalnych wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wynoszenie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2019-11-05 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina):
Osoba do kontaktu w sprawie: Aneta Kleinschmidt

Warszawa, dni. 28.10.2019
TERMINY:
Składanie ofert: do dnia 05.11.2019 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: dnia 05.11.2019 r. godz. 12:00


Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (361 kB)
SIWZ.pdf (812 kB)
Załącznik 1 do SIWZ - Oferta nowy poprawiony.pdf (742 kB)
Załącznik 2 do SIWZ - Przesłanki wykluczenia.pdf (510 kB)
Załącznik 3 do SIWZ - Spełnienie warunków.pdf (484 kB)
Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenia do siwz.pdf (403 kB)
Załącznik 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (93 kB)
Załącznik 6 do SIWZ - Wykaz osób.pdf (379 kB)
Załącznik 7 do SIWZ - Wykaz usług.pdf (387 kB)
Załącznik 8 do SIWZ - Wykaz sprzętu.pdf (497 kB)
Załącznik 9 do SIWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (299 kB)
Załącznik 10 do SIWZ- Zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (783 kB)
Załącznik 11 do SIWZ - oświadczenie o statusie MŚP.pdf (548 kB)
Załącznik 12 do SIWZ - Wzór umowy gabaryty.pdf (341 kB)

Warszawa, dni. 05.11.2019

zbiorcze zestawienie ofert.pdf (48 kB)


Warszawa, dni. 15.11.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (48 kB)