Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/Rb/13/21
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 13 w Warszawie”.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2021-07-08 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2021-07-08 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Krystian Majewski (22) 27-73-023

Termin składania ofert do: 08.07.2021 r. do godz. 11:00

Otwarcie ofert: 08.07.2021 r. godz. 12:00Warszawa, dnia 23.06.2021 r.
Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (871 kB)
SWZ.pdf (272 kB)
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.pdf (130 kB)
Załącznik nr 2 do SWZ- Wykluczenie i spełnienia warunków.pdf (123 kB)
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).pdf (108 kB)
Załącznik nr 4 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (218 kB)
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.pdf (101 kB)
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (90 kB)
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz robót budowlanych.pdf (112 kB)
Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób.pdf (149 kB)
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.pdf (61 kB)
Załącznik nr 10 do SWZ - dokumentacja projektowa, przedmiary robót, opis przedmiotu zamówienia z załącznikami,.zip (12406 kB)
Załącznik nr 11 do SWZ - STWIOR.pdf (303 kB)
Załącznik nr 12 do SWZ - wzór umowy.pdf (201 kB)


Warszawa dn. 08.07.2021

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 450.000,00 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert:
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (199 kB)
Warszawa dn. 22.07.2021
Informacja o unieważnieniu postępowania:
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (139 kB)