Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/Rb/17/21.
Temat: Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji domofonowej, antenowej i piorunochronnej w formule zaprojektuj i wybuduj w budynkach mieszkalnych przy ul. Hetmańskiej 11 i ul. Serockiej 34 w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2021-07-06 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2021-07-06 godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

Termin składania ofert do: 06.07.2021 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert: 06.07.2021 r., godz. 11:00Warszawa, dnia 21.06.2021 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (109 kB)
SWZ.pdf (594 kB)
Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (96 kB)
Załącznik 2 do SWZ- Wykluczenie i spełnienia warunków.docx (31 kB)
Załącznik 3 do SWZ - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).docx (23 kB)
Załącznik 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.doc (59 kB)
Załącznik 5 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacj.docx (21 kB)
Załącznik 6 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.doc (55 kB)
Załącznik 7 do SWZ - Wykaz robót.doc (66 kB)
Załącznik 8 do SWZ - wykaz osób.doc (66 kB)
Załącznik 9 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.docx (20 kB)
Załącznik 10 do SWZ OPZ, PFU .zip (4146 kB)
Załącznik 11 do SWZ - wzór umowy.pdf (439 kB)Warszawa, dnia 06.07.2021 r.
Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 195.000,00 zł brutto.Warszawa dnia 06.07.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert
dokument do pobrania: Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (27 kB)
Warszawa dn. 12.07.2021 r.
Informacja o unieważnionym postępowaniu
dokument do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania .pdf (34 kB)