Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/Rb/18/21
Temat: Aktualizacja dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pułtuskiej 18” w Warszawie
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2021-07-05 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2021-07-05 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025


Termin składania ofert do: 05.07.2021 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 05.07.2021 r., godz. 12:00

Warszawa, dnia 18.06.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (65 kB)
SWZ.docx.pdf (594 kB)
Załącznik nr 1 do SWZ - Pułtuska 18- Formularz oferty.doc (84 kB)
Załącznik nr 2 do SWZ - Wykluczenie i spełnienia warunków.docx (27 kB)
Załącznik nr 3 do SWZ - - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).docx (24 kB)
Załącznik nr 4 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotow trzecich.doc (43 kB)
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacj.docx (21 kB)
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.doc (42 kB)
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz robót budowlanych.doc (41 kB)
Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób.doc (69 kB)
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.docx (20 kB)
Załącznik nr 10 do SWZ - PFU.zip (10521 kB)
Załącznik nr 11 do SWZ - wzór umowy.docx.pdf (458 kB)Warszawa dn. 05.07.2021

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 410.000,00 zł brutto.

Warszawa dn. 05.07.2021 Informacja z otwarcia ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (24 kB)


Warszawa dn. 12.07.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (19 kB)