Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/Rb/27/21.
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Francuskiej 48 w Warszawie".
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2021-07-15 godz. 11:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2021-07-15 godz. 12:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Mariola Matusik (22) 27-73-025

Termin składania ofert do: 15.07.2021 r. godz. 11:00
Otwarcie ofert: 15.07.2021 r., godz. 12:00
Warszawa, dnia 30.06.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (541 kB)
SWZ.docx.pdf (623 kB)
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (82 kB)
Załącznik nr 2 do SWZ - Wykluczenie i spełnienia warunków.docx (27 kB)
Załącznik nr 3 do SWZ - - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).docx (24 kB)
Załącznik nr 4 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotow trzecich.doc (43 kB)
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacj.docx (21 kB)
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.doc (42 kB)
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz robót budowlanych.doc (39 kB)
Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób.doc (64 kB)
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.docx (20 kB)
Załącznik nr 10 i 11 do SWZ- Projekty, STWiOR, Przedmiary robót, OPZ..zip (14402 kB)
Załącznik nr 12 do SWZ - wzór umowy.docx.pdf (356 kB)Warszawa dn. 15.07.2021

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 670.000,00 zł brutto.


Warszawa dn. 15.07.2021

Informacja z otwarcia ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (665 kB)
Warszawa dn. 16.07.2021 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania
dokument do pobrania: Informacja o unieważnieniu postepowania.pdf (37 kB)