Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/Rb/41/21
Temat: Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie” – etap I
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2021-08-10 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2021-08-10 godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Monika Gołębiewska (22) 27-73-026

Termin składania ofert do: 10.08.2021 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert: 10.08.2021 r., godz. 11:00


Warszawa, dnia 21.07.2021 r.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie.pdf (113 kB)
SWZ.pdf (770 kB)
Załącznik 1 do SWZ - Formularz oferty.doc (101 kB)
Załącznik 2 do SWZ - Wykluczenie i spełnienia warunków.docx (27 kB)
Załącznik 3 do SWZ - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).docx (24 kB)
Załącznik 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotow trzecich.doc (60 kB)
Załącznik 5 do SWZ- Oświadczenie o aktualności informacj.docx (21 kB)
Załącznik 6 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.doc (55 kB)
Załącznik 7 do SWZ - wykaz robót budowlanych.doc (70 kB)
Załącznik 8 do SWZ - wykaz osób.doc (91 kB)
Załącznik 9 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.docx (20 kB)
Załącznik 10 do SWZ - Projekty wykonawcze i przedmiary, OPZ.zip (55878 kB)
Załącznik 11 do SWZ - STWIOR-y.zip (2181 kB)
Załącznik 12 do SWZ - wzór umowy.pdf (533 kB)


.
Warszawa dn. 10.08.2021 r.
Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.972.000,00 zł brutto.Warszawa dn. 10.08.2021
W postępowaniu nie wpłyneła żadna oferta.
Warszawa dn. 10.08.2021 r.
Informacja o unieważnieniu postępowania
dokument do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (21 kB)