Proszę czekać...
Odwiedź nas na Facebooku
Odwiedź nas na Instagramie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.pl

Znajdź swoją Administrację
 

 Kanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne powyzej 130 000 zl Tryb podstawowy bez negocjacji

Nr postępowania: ZP/TP/U/25/21
Temat: Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej 40, 40a, 40b w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: UNIEWAŻNIONY
Termin składania ofert (data i godzina): 2021-07-02 godz. 10:00
Termin otwarcia ofert (data i godzina): 2021-07-02 godz. 11:00
Osoba do kontaktu w sprawie: Krystian Majewski (22) 27-73-023

Termin składania ofert do: 25.06.2021 r., do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 25.06.2021 r., o godz. 11:00


Nowy Termin składania ofert do: 02.07.2021 r., do godz. 10:00
Otwarcie ofert: 02.07.2021 r., o godz. 11:00


Warszawa, dnia 21.06.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (631 kB)
Dudziarska SWZ.pdf (263 kB)
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.pdf (123 kB)
Załącznik nr 2 do SWZ - Wykluczenie i spełnienia warunków.pdf (150 kB)
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wspólne (art 117 ust 4).pdf (107 kB)
Załącznik nr 4 do SWZ - Pisemne zobowiązanie podmiotow trzecich.pdf (217 kB)
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.pdf (101 kB)
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja dot listy kapitalowej.pdf (89 kB)
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz usług.pdf (96 kB)
Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób oraz oświadczenie o liczbie załóg interwencyjnych.pdf (89 kB)
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o podatkach.pdf (60 kB)
Załącznik nr 10 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (333 kB)
Załącznik nr 11 do SWZ - Wzór umowy.pdf (123 kB)


Warszawa, dnia 25.06.2021 r.

Zmiana terminu realizacji usługi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (151 kB)
Dudziarska SWZ (Zmodyfikowany).pdf (263 kB)
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty (Zmodyfikowany).pdf (124 kB)
Załącznik nr 11 do SWZ - Wzór umowy (Zmodyfikowany).pdf (124 kB)


Warszawa, dnia 02.07.2021 r.

Zgodnie z art. 222 ust 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
88.076,51 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert:

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (212 kB)
Warszawa, dnia 09.07.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (152 kB)