Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne uslugi spoleczne

Nr postępowania: ZP/US/3/18
Temat: Ochrona osiedla przy ul. Dudziarskiej (nr 40, 40a i 40b)
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-10-26 godz. 08:30
Data wyboru najkorzystniejszej oferty: 2018-10-29 godz. 12:30
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Warszawa, dnia 16.10.2018 r.


TERMINY:
Termin składania ofert: 26.10.2018 r. do godz. 8:30
Termin otwarcia ofert: 26.10.2018 r. o godz. 9:00

UWAGA ! W dniu 29.10.2018 r. o godz. 12:30 odbędzie się licytacja.
Prosimy o obecność wszystkich Wykonawców na licytacji !


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (690 kB)
Wzór umowy.pdf (323 kB)
Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (46 kB)
Załączniki do ogłoszenia nr 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9.pdf (328 kB)


Warszawa, dnia 26.10.2018 r.

Odbyło się otwarcie ofert o godz. 9:00.


Warszawa, dnia 29.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (36 kB)