Proszę czekać...

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek

8:00-16:00

Adres:
ul. Walewska 4
04-022 Warszawa


e-mail:
kancelaria@zgnpragapld.plKanał RSS UM Warszawa

Zamowienia publiczne uslugi spoleczne

Nr postępowania: ZP/US/6/18
Temat: Ochrona budynków i terenu położonego przy ul. Meissnera (nr 5, 7, 9, 11, 13).
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Termin składania ofert (data i godzina): 2018-11-20 godz. 10:30
Data wyboru najkorzystniejszej oferty:
Osoba do kontaktu w sprawie: Marek Amerski (22) 27-73-028


Warszawa, dnia 07.11.2018 r.

TERMINY:
Termin składania ofert: 20.11.2018 r. do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 20.11.2018 r. o godz. 11:00

UWAGA ! W dniu 21.11.2018 r. o godz.. 11:00 odbędzie się licytacja.
Prosimy o obecność wszystkich Wykonawców na licytacji !


Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie.pdf (696 kB)
Załączniki do ogłoszenia nr 1, 2, 3, 4, 5 i 8.pdf (253 kB)
Opis przedmiotu zamówienia.pdf (260 kB)
Wzór umowy.pdf (275 kB)


Warszawa, dnia 26.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (32 kB)