Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

DZIERŻAWY GRUNTÓW - Dzierżawa gruntów - wykaz

Adres: Zwycięzców 47A
Pow. do przekazania: 125,20 m2
Opis nieruchomości: zabudowana
Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp.: teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Saskiej Kępy
Sposób zagospodarowania: garaże wybudowane ze środków własnych
Forma przekazania: dzierżawa na czas oznaczony
Czynsz dzierżawny: 4,40 zł/m2 + 23% VAT
Termin wnoszenia opłat: do dnia 10 każdego miesiąca
Warunki zmiany wysokości opłat: Warunki zmiany wysokości opłat
każdego roku kalendarzowego wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
Nr wykazu: 12/2019
Osoba do kontaktu w sprawie: Dorota Grabowska (022) 2773086